skip to main content

Weryfikacja osoby dorosłej: często zadawane pytania

1. Dlaczego muszę udowodnić, że jestem osobą dorosłą?
W zależności od tego, jakiej aplikacji/usługi używasz, możliwe, że będziemy musieli zweryfikować, że masz ukończone 18 lat, zanim przyznamy Ci dostęp do pewnych funkcji lub zawartości z ograniczeniami wiekowymi, które mogą nie być odpowiednie dla młodszych użytkowników.

 

2. Dlaczego potrzebujecie moich danych osobowych, aby mnie zweryfikować?

Niektóre produkty i usługi są dostępne tylko dla dorosłych.  Developer może chcieć zweryfikować, że jesteś osobą dorosłą, zanim przyzna Ci dostęp do zawartości lub usług z ograniczeniami wiekowymi. 

Zależnie od kraju, w którym przebywasz, oferujemy kilka możliwości potwierdzenia statusu osoby dorosłej. Twórca gry lub doświadczenia cyfrowego wybiera, które metody są dla Ciebie dostępne.

Więcej informacji na temat każdej z metod weryfikacji przedstawiono w sekcji Jakie metody weryfikacji są dostępne w moim kraju? 

 

 

3. Czy do weryfikacji konieczne będzie wielokrotne gromadzenie moich danych osobowych?

Po pomyślnej weryfikacji zapamiętamy dane dla wszystkich gier i usług, które korzystają z technologii Kids Web Services. 

Możliwe, że konieczna będzie ponowna weryfikacja, jeśli:

  • Gra lub usługa nie umożliwia skorzystania z metody weryfikacji (takiej jak karta kredytowa, skan dowodu osobistego itp.), która została użyta do weryfikacji w innej grze lub usłudze.
  • Po weryfikacji żądasz usunięcia Cię z naszej bazy danych zweryfikowanych dorosłych.

Aby poprosić o usunięcie, skorzystaj z linku na dole wiadomości e-mail otrzymanej po pomyślnej weryfikacji Twojego wieku. Otrzymasz monit o potwierdzenie swojej prośby.

Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć przycisk „Help ” (Pomoc) znajdujący się na dole tego ekranu.

 

 

4. Jakie metody weryfikacji są dostępne w moim kraju?

Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie, że jesteś osobą dorosłą, zobaczysz tylko te metody weryfikacji, które są dla Ciebie dostępne. Zależą one od kraju, w którym przebywasz, oraz od tego, co developer udostępnia w grze lub doświadczeniu cyfrowym, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Rodzaje metod weryfikacji:

Weryfikacja kartą płatniczą (dostępne poza Rosją i Białorusią)

Udana transakcja pieniężna kartą płatniczą pomaga zweryfikować, czy jesteś osobą dorosłą. Ponadto jest prawdopodobne, że masz nadzór nad wszystkimi transakcjami dokonywanymi na karcie, więc będziesz wiedzieć, czy została ona wykorzystana do weryfikacji.

Weryfikacja kartą płatniczą działa na różne sposoby w zależności od tego, czy przebywasz w Stanach Zjednoczonych, czy poza nimi.

  • Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, Twoja karta zostanie obciążona kwotą 0,05 USD. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.
  • Jeśli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, Twoja karta nie zostanie obciążona. Zamiast tego niewielka kwota zostanie tymczasowo autoryzowana na Twojej karcie, a następnie zwolniona.


Usługa ta jest świadczona przez firmę przetwarzającą płatności
Stripe, lecz to Kids Web Services pojawi się jako sprzedawca powiązany z obciążeniem/autoryzacją na Twoim wyciągu bankowym.

 

Weryfikacja numerem ubezpieczenia społecznego (dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych)

Twoje imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy i ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego (SSN) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą.  Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Veratad.

Weryfikacja numerem ubezpieczenia społecznego CPF (dostępna wyłącznie w Brazylii)

Twoja data urodzenia i numer identyfikacyjny ubezpieczenia społecznego CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Serpro.

Weryfikacja kodem rejestru ludności CURP (dostępna wyłącznie w Meksyku)

Twoje imię, nazwisko matki, nazwisko ojca i kod identyfikacyjny rejestru ludności CURP (Clave Única de Registro de Población) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Nubarium.

Weryfikacja skanem dokumentu tożsamości (dostępna poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową)

Przód i tył fizycznego dowodu osobistego lub paszportu są sprawdzane w zaufanych bazach danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Sugerujemy użycie ważnego paszportu lub dokumentu prawa jazdy. W niektórych regionach akceptujemy także dowody osobiste i karty obywatelstwa. Usługa ta jest świadczona przez jednego z naszych partnerów, Veratad lub Veriff.

Weryfikacja skanem twarzy (dostępna poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową)

Aparat w telefonie, laptopie lub tablecie służy do zeskanowania rysów twarzy, aby oszacować Twój wiek. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Yoti. Jeśli uważasz, że Yoti błędnie oszacował, że nie jesteś osobą dorosłą, wybierz inną metodę weryfikacji i spróbuj ponownie.

 

5. Czy dane, które przekazuję podczas procesu weryfikacji, są przechowywane?

Kids Web Services nigdy nie przechowuje danych kart płatniczych, numerów krajowych dokumentów tożsamości ani skanów twarzy zebranych podczas procesu weryfikacji osoby dorosłej. Informacje te służą wyłącznie weryfikacji, czy jesteś osobą dorosłą. 

Nasza Polityka prywatności KWS dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób Kids Web Services zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe.

 

 

6. Dlaczego moja karta płatnicza została obciążona przez Kids Web Services?

Podczas weryfikacji Twojego wieku za pomocą karty płatniczej Kids Web Services dokonuje operacji pieniężnej. Wszystkie transakcje pojawią się na Twoim wyciągu jako „Kids Web Services”.

  • Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, Twoja karta zostanie obciążona kwotą 0,05 USD. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.
  • Jeśli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, Twoja karta nie zostanie obciążona. Zamiast tego niewielka kwota zostanie tymczasowo autoryzowana na Twojej karcie, a następnie zwolniona.

 

7. Dlaczego na moim wyciągu bankowym widnieje opłata?

Jeśli widzisz opłatę na wyciągu bankowym, pamiętaj, że opłata ta nie zostaje ostatecznie pobrana. Niektóre banki pokazują autoryzację jako obciążenie tymczasowe, gdy okres autoryzacji przekracza dany okres rozliczeniowy. Opłata zostanie jednak zwrócona i wykazana jako zwrot na Twoim następnym wyciągu. Wszystkie autoryzacje wstępne pojawią się na Twoim wyciągu jako „Kids Web Services”.

Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, kwota, którą widzisz na wyciągu, jest opłatą, ale zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.

Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać w swoim banku.

Masz pytania lub chcesz się z nami skontaktować?

Skontaktuj się z nami