skip to main content

Weryfikacja rodzicielska – często zadawane pytania

1. Dlaczego muszę udzielić dziecku zgody na dostęp do tej usługi?

Jeśli gracz wskaże, że jest poniżej wieku pozwalającego na cyfrową zgodę w swoim kraju, przepisy dotyczące prywatności będą wymagać od rodzica udzielenia dziecku pozwolenia na dostęp do gier lub usług gromadzących dane osobowe.

 

 

2. Dlaczego do zweryfikowania mojej tożsamości potrzebujecie moich danych osobowych?

Przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w niektórych krajach wymagają od nas podjęcia kroków w celu sprawdzenia, czy osoba udzielająca dziecku zgody rodzicielskiej na dostęp do usługi gromadzącej dane osobowe jest osobą dorosłą.

Zależnie od kraju, w którym przebywa Twoje dziecko, oferujemy kilka możliwości potwierdzenia statusu osoby dorosłej. Twórca gry lub doświadczenia cyfrowego wybiera, które metody są dla Ciebie dostępne.

Więcej informacji na temat każdej z metod weryfikacji przedstawiono w sekcji Jakie metody weryfikacji są dostępne w moim kraju? 

 

 

3. Czy do weryfikacji konieczne będzie wielokrotne gromadzenie moich danych osobowych?

Po pomyślnej weryfikacji Ciebie jako rodzica/opiekuna KWS zapamięta ją we wszystkich grach i usługach, które korzystają z jego możliwości. Minimalizuje to ilość przetwarzanych danych osobowych, ponieważ użytkownik podaje swoje dane weryfikacyjne tylko raz, a także ułatwia rodzicom przyznawanie uprawnień w wielu cyfrowych usługach, których używają ich dzieci. 

KWS określa sieć zweryfikowanych rodziców/opiekunów jako „ParentGraph”. ParentGraph przechowuje zakodowaną (hashowaną) wersję Twojego adresu e-mail obok Twojego zweryfikowanego statusu. Dzięki temu Twój adres e-mail nie może być przez nikogo przeczytany ani wykorzystany. Dokonana już weryfikacja Twojej osoby zostanie potwierdzona tylko wtedy, gdy dziecko poda ten sam adres e-mail przy logowaniu się do innej usługi, korzystającej z technologii KWS. 

Rodzic lub opiekun może być poproszony o ponowną weryfikację, jeśli:

  • Gra lub usługa nie umożliwiła skorzystania z metody weryfikacji (takiej jak karta kredytowa, skan dowodu osobistego itp.), z której wcześniej korzystał rodzic lub opiekun.
  • Po weryfikacji rodzic lub opiekun poprosił o usunięcie swojej osoby z sieci ParentGraph KWS.

KWS usunie Cię z sieci ParentGraph, jeśli o to poprosisz. Aby poprosić o usunięcie, skorzystaj z linku na dole wiadomości e-mail otrzymanej po pomyślnej weryfikacji Ciebie jako rodzica. Otrzymasz monit o potwierdzenie swojej prośby.

Możesz zrezygnować z uczestnictwa w sieci ParentGraph również poprzez wysłanie wiadomości do naszego zespołu wsparcia. Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć przycisk „Help ” (Pomoc) znajdujący się na dole tego ekranu.

 

 

4. Jakie metody weryfikacji są dostępne w moim kraju?

Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie, że jesteś osobą dorosłą, zobaczysz tylko te metody weryfikacji, które są dla Ciebie dostępne. Zależą one od kraju, w którym przebywa Twoje dziecko, oraz od tego, co twórca udostępnia w grze lub doświadczeniu cyfrowym, z którego korzysta Twoje dziecko.

Rodzaje metod weryfikacji:

Weryfikacja kartą kredytową lub debetową (dostępne poza Rosją, Białorusią, Kubą, Iranem i Północą
Korei, Syrii, Ukrainie)

Udana transakcja pieniężna kartą kredytową lub debetową pomaga zweryfikować, czy jesteś osobą dorosłą. Ponadto jest prawdopodobne, że masz nadzór nad wszystkimi transakcjami dokonywanymi na karcie, więc będziesz wiedzieć, czy została ona wykorzystana do weryfikacji.

Weryfikacja kartą kredytową lub debetową działa na różne sposoby w zależności od tego, czy przebywasz w Stanach Zjednoczonych, czy poza nimi.

  • Jeśli Twoje dziecko przebywa w Stanach Zjednoczonych, Twoja karta zostanie obciążona kwotą 0,05 USD. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.
  • Jeśli Twoje dziecko przebywa poza Stanami Zjednoczonymi, Twoja karta nie zostanie obciążona. Zamiast tego niewielka kwota zostanie tymczasowo autoryzowana na Twojej karcie, a następnie zwolniona.

Usługa ta jest świadczona przez firmę przetwarzającą płatności Stripe, lecz to KWS pojawi się jako sprzedawca powiązany z obciążeniem/autoryzacją na Twoim wyciągu bankowym.

 

Weryfikacja numerem ubezpieczenia społecznego (dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych)

Twoje imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy i ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego (SSN) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą.  Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Veratad.

Weryfikacja numerem ubezpieczenia społecznego CPF (dostępna wyłącznie w Brazylii)

Twoja data urodzenia i numer identyfikacyjny ubezpieczenia społecznego CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Serpro.

Weryfikacja kodem rejestru ludności CURP (dostępna wyłącznie w Meksyku)

Twoje imię, nazwisko matki, nazwisko ojca i kod identyfikacyjny rejestru ludności CURP (Clave Única de Registro de Población) są sprawdzane w rządowej bazie danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Nubarium.

Weryfikacja skanem dokumentu tożsamości (dostępna poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową)

Przód i tył fizycznego dowodu osobistego lub paszportu są sprawdzane w zaufanych bazach danych, aby potwierdzić, że jesteś osobą dorosłą. Sugerujemy użycie ważnego paszportu lub dokumentu prawa jazdy. W niektórych regionach akceptujemy także dowody osobiste i karty obywatelstwa. Usługa ta jest świadczona przez jednego z naszych partnerów, Veratad lub Veriff.

Weryfikacja skanem twarzy (dostępna poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową)

Aparat w telefonie, laptopie lub tablecie służy do zeskanowania rysów twarzy, aby oszacować Twój wiek. Usługa ta jest świadczona przez naszego partnera Yoti. Jeśli uważasz, że Yoti błędnie oszacował, że nie jesteś osobą dorosłą, wybierz inną metodę weryfikacji i spróbuj ponownie.

 

5. Czy informacje, które podaję podczas procesu weryfikacji rodziców, są przechowywane?

KWS nigdy nie przechowuje danych kart kredytowych lub debetowych, numerów krajowych dokumentów tożsamości ani skanów twarzy zebranych podczas procesu weryfikacji osoby dorosłej. Informacje te służą wyłącznie weryfikacji, czy jesteś osobą dorosłą. 

Nasza Polityka prywatności KWS opisuje, w jaki sposób KWS zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe.

 

 

6. Dlaczego moja karta kredytowa lub debetowa została obciążona przez KWS?

Podczas weryfikacji Twojej tożsamości za pomocą karty kredytowej lub debetowej KWS dokonuje operacji pieniężnej.

  • Jeśli Twoje dziecko przebywa w Stanach Zjednoczonych, Twoja karta zostanie obciążona kwotą 0,05 USD. Kwota ta zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.
  • Jeśli Twoje dziecko przebywa poza Stanami Zjednoczonymi, Twoja karta nie zostanie obciążona. Zamiast tego niewielka kwota zostanie tymczasowo autoryzowana na Twojej karcie, a następnie zwolniona.

7. Mówicie, że moja karta nie jest obciążona, ale na wyciągu bankowym widzę potrąconą kwotę.

Jeśli widzisz opłatę na wyciągu bankowym, pamiętaj, że opłata ta nie zostaje ostatecznie pobrana. Niektóre banki pokazują autoryzację jako obciążenie tymczasowe, gdy okres autoryzacji przekracza dany okres rozliczeniowy. Opłata zostanie jednak zwrócona i wykazana jako zwrot na Twoim następnym wyciągu. 

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w USA, kwota, którą widzisz na wyciągu jest opłatą, ale zostanie zwrócona w ciągu 8-13 dni roboczych.

Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać w swoim banku.

Masz pytania lub chcesz się z nami skontaktować?

Skontaktuj się z nami