skip to main content

ข้อกำหนดการใช้งาน

แพลตฟอร์มการยืนยันตัวตนในฐานะผู้ปกครองและการจัดการความยินยอมของ SuperAwesome

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา อ้างอิงตามการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ที่ระบุไว้ หากคุณยังคงเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์และบริการต่อไป ถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามและยินดีผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน“) รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้เพื่อใช้ควบคุมความสัมพันธ์ของ SuperAwesome กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

คำว่า “SuperAwesome” หรือพวกเราหรือเราหมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ SuperAwesome Trading Limited สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 2-4 Packhorse Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England SL9 7QE United Kingdom หมายเลขจดทะเบียนบริษัทคือ 03885555 คำว่าคุณหมายถึงผู้ใช้หรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้

ผู้เข้าชมทั่วไปข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลกับผู้เข้าชมทั่วไป

  • เนื้อหาในหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการให้ข้อมูลทั่วไปแก่คุณและเพื่อการใช้งานของคุณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การเข้าชม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  • ทั้งเราและบุคคลภายนอกต่างก็ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ความทันเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราไม่มีความรับผิดโดยชัดแจ้งต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองโดยสมบูรณ์ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นของเราหรือที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้ เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ เค้าโครง ลักษณะ รูปลักษณ์ และกราฟิก ห้ามทำซ้ำ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการไม่มีลิขสิทธิ์ ถือว่าได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่ภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไว้
  • ในกรณีที่คุณตัดสินใจสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเราและพันธมิตรของเรา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  • การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ของเขตกฎหมายของอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์

ผู้ใช้พอร์ทัลผู้ปกครอง

นอกเหนือจากข้อกำหนดในฐานะผู้เข้าชมทั่วไป ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เช่นกัน หากคุณสมัครใช้บริการพอร์ทัลผู้ปกครองของเราในฐานะผู้ปกครองของบุตรหลานที่ได้ขอสมัครใช้งานเว็บไซต์หรือแอปมือถือที่เป็นสมาชิกของโปรแกรม Kids Web Services ของเรา

การคลิกที่ปุ่มใช่หรือฉันยอมรับ” (หรือปุ่มหรือกลไกอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรับทราบข้อตกลงในข้อกำหนดเหล่านี้) หรือการเข้าถึงหรือการใช้พอร์ทัลผู้ปกครองถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณได้ลงทะเบียนเป็นผู้จัดจำหน่ายเพื่อใช้แพลตฟอร์ม Kids Web Services คุณจะถูกผูกพันโดยข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ KWS หากคุณได้ลงชื่อไว้

การอนุญาตใช้สิทธิ์: ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ SuperAwesome มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ เป็นส่วนตัว ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่อนุญาตให้สิทธิ์ช่วงต่อในการใช้พอร์ทัลผู้ปกครอง ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียน จัดการ และตรวจสอบกิจกรรมและข้อมูลของบุตรหลานบนเว็บไซต์และแอปที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Kids Webs Services (“การอนุญาตใช้สิทธิ์“) การอนุญาตใช้สิทธิ์จะเริ่มในวันที่คุณเข้าถึง KWS Self-Serve และดำเนินต่อไปจนถึงวันที่สิ้นสุดที่กำหนดโดย SuperAwesome ตามดุลยพินิจของ SuperAwesome แต่เพียงผู้เดียว (“ข้อกำหนดการอนุญาตใช้สิทธิ์“)

ความปลอดภัยของบัญชี: เมื่อสร้างบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณให้ปลอดภัย  คุณต้องแจ้ง SuperAwesome ให้ทราบทันทีหากมีการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า SuperAwesome จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียของ SuperAwesome หรือความสูญเสียอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ข้อจำกัด: เว้นแต่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะไม่ () อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้พอร์ทัลผู้ปกครองไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SuperAwesome () แก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ปรับปรุง หรือลอกเลียนแบบหรือเสริมพอร์ทัลผู้ปกครอง () ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน ถอดรหัส ดัดแปลง หรือการพยายามอย่างอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือเข้าถึงซอร์สโค้ดของพอร์ทัลผู้ปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน () เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม ขาย ให้สิทธิ์ช่วงต่อ มอบหมาย แจกจ่าย เผยแพร่ ถ่ายโอน หรือทำให้พอร์ทัลผู้ปกครองพร้อมใช้งานแก่บุคคลใดก็ตามในลักษณะอื่น หรือ () เข้าถึงหรือใช้พอร์ทัลผู้ปกครองเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การแข่งขันหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เป็นผลเสียหรือเป็นการเสียเปรียบทางการค้าสำหรับ SuperAwesome

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ยกเว้นการอนุญาตใช้สิทธิ์ข้างต้น SuperAwesome ขอสงวนและคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า (“สิทธิ์“) ในพอร์ทัลผู้ปกครองและ Kids Web Services และไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่ถือเป็นการให้สิทธิ์ในหรือต่อพอร์ทัลผู้ปกครองหรือ Kids Web Services แก่คุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ คุณจะไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ในพอร์ทัลผู้ปกครอง

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: คุณตกลงและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ผ่านทางพอร์ทัลผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองหรือบุตรหลานของคุณ (1) SuperAwesome จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดการใช้งาน กฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้ที่คุณมอบให้กับ SuperAwesome ตามสมควรเป็นครั้งคราวเท่านั้น (2) SuperAwesome จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือสร้างความเสียหายต่อข้อมูลดังกล่าว (3) ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนหรือจัดเก็บนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่เพื่อให้บริการพอร์ทัลผู้ปกครอง

คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับ SuperAwesome ผ่านทางพอร์ทัลผู้ปกครอง SuperAwesome จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เกิดจากบุคคลภายนอก (ยกเว้นบุคคลภายนอกที่ทำสัญญารับช่วงโดย SuperAwesome เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูล) ในการให้บริการพอร์ทัลผู้ปกครอง SuperAwesome จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: พอร์ทัลผู้ปกครองของ SUPERAWESOME มีให้บริการตามสภาพและขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งปวงไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง กรรมสิทธิ์และการไม่ถูกละเมิด รวมถึงการรับรองที่สืบเนื่องมาจากเจรจา การใช้งาน หรือการปฏิบัติทางการค้า SUPERAWESOME ไม่รับรองใดๆ ทั้งสิ้นว่าพอร์ทัลผู้ปกครองหรือผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือผลลัพธ์ของการใช้งานดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือบุคคลอื่นๆ ว่าสามารถทำงานได้โดยไม่หยุดชะงัก บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานกับซอฟต์แวร์ ระบบ หรือบริการอื่นๆ หรือปลอดภัย ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากโค้ดที่เป็นอันตรายหรือปราศจากข้อผิดพลาด SUPERAWESOME หรือผู้ให้อนุญาตจะไม่มีความรับผิดภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือเนื้อหาภายใต้กฎหมายหรือทฤษฎีที่เท่าเทียมกัน รวมถึงการละเมิดสัญญา การละเมิดลิทธิ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัด และอื่นๆ สำหรับการสูญเสียรายได้ กำไร หรือเงินออมที่คาดว่าจะได้รับ การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ หรือการใช้หรือไม่สามารถใช้ KWS SELF-SERVE การสูญเสีย ความเสียหาย การเสียหาย หรือการกู้คืนข้อมูล การละเมิดข้อมูลหรือความปลอดภัยของระบบหรือผลที่ตามมา ความเสียหายโดยบังเอิญ โดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นข้อยกเว้น ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นหรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือเข้าถึงการบริการตนเองของ KWS โดยไม่คำนึงคำแนะนำที่ได้รับถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว หรือว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของ SUPERAWESOME สำหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่เกิน 50 ปอนด์หรือจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ (หากมี)

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราโดยการส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือส่งจดหมายถึงเรา

Attn: Privacy

SuperAwesome Trading Limited

4th Floor, 8 Duncannon St

London, England WC2N 4JF

United Kingdom

+44 203 668 6677

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021